Austad gruve

Gruve i Skjeldrumfeltet, Strømsåsen, for utvinning av jernglans, også kalt Skjeldrum jerngruve, opptatt av Jens Olsen i årene 1690-97 til Kongsberg jernverk og Hassel jernverk. Fra 1697 ble gruven i perioder drevet av Eidsfos Værk. Det har også vært utvunnet sinkblendeforekomster i feltet.

Cookies | Personvern

bn