Austad, Ingvar (19.3.1904 – 26.11.2000)

Amatørhistoriker, utga fra sin bolig i Erik Børresens gate 27 fire historiske/lokalhistoriske bøker: «Eikerbygda» (1974), «De nordiske land under Napoleonskrigene» (1977, Lyche), «Erulerne» (1982) og «Germanernes urhjem» (1984), påsto i førstnevnte bok at det var Baudmodr (vikingen Torbjørn Lokes far og stamfar for Sturlasonætten på Island) som førte Hoen-skatten til Eiker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet