Austadalléen

Opprinnelig en idyllisk gruset gangvei langs traséen for den gamle allé fra Austad gård ned til byen, som etter å ha passert jernbaneovergangen over Vestfoldbanen gikk over i Austadgaten. Alléen ble høsten 1995 sterkt maltraktert ved en kunstig oppbygging og asfaltering som ledd i byens nye sykkelveisystem.

Cookies | Personvern

bn