Austadalléen

Opprinnelig en idyllisk gruset gangvei langs traséen for den gamle allé fra Austad gård ned til byen, som etter å ha passert jernbaneovergangen over Vestfoldbanen gikk over i Austadgaten. Alléen ble høsten 1995 sterkt maltraktert ved en kunstig oppbygging og asfaltering som ledd i byens nye sykkelveisystem.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet