Austadgaten

gikk opprinnelig fra Austad gård til Baggaten (Tordenskiolds gate), senere ført frem til Tollbodgaten. I nyere tid har A. gått fra Elsters gate til Tollbodgaten over Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Etter at A. ble stengt for gjennomkjøring, fikk i 1984 den del som ligger nord for Bjørnstjerne Bjørnsons gate navnet Austadgangen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet