Austadtjern

Lite tjern i Strømsåsen, tjente i sin tid som magasin for sagbruk og mølle i bekkefaret ved Skjeldrumgårdene. Langs den ene siden av tjernet er anlagt en natursti. Gjennom en omfattende grøfting er tjernet uttappet og i ferd med å gro igjen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet