Austadtjern

Lite tjern i Strømsåsen, tjente i sin tid som magasin for sagbruk og mølle i bekkefaret ved Skjeldrumgårdene. Langs den ene siden av tjernet er anlagt en natursti. Gjennom en omfattende grøfting er tjernet uttappet og i ferd med å gro igjen.

Cookies | Personvern

bn