Avholdsfolkets Hus

Pensjonat og kafé i Øvre Storgate 13, etablert 1914 av Avholdsfolkets Hus, eid av losjen Edruelighetens Fremme og Drammen lag av DNT. Huset drev en tid kaféen for egen regning, men leide den på midten av 1920-tallet bort til frøknene Hilda og Gerda Kopperud, som drev til 1946 da de ble avløst av Hans Andersen. Nedlagt på 1950-tallet, revet 1986.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet