Baby-Magasinet

Baby- og barnekonfeksjonsforretning i Nedre Storgate 11, etablert 1909. Aksjeselskap 1934, disponent Maren Gundersen, fra ca. 1950 Eva Nedberg. Nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet