Bache, Niels (1809 – 1870)

Stadshauptmand og trelasthandler, f. i Drammen, s. av Tollef O. Bache, hvis virksomhet han i 1828 overtok og videreførte med stor dyktighet. Kjøpte i 1840-årene Fossesholm sag nr. 1 og 2. Medlem av Drammen bystyre i fire perioder, borgerkorpsets stadshauptmand 1844-48, medlem av Drammen-Randsfjordbanekomitéen 1853-56. Foretok en fullstendig ombygning av sin gård Fløia (s.d.).

Cookies | Personvern

bn