Bache, Tollef Olsen (1770 – 1848)

Trelasthandler og haugianer, s. av gårdbruker Ole B. i Uvdal. Gårdsgutt, senere omreisende kramkar, fra 1796 lensmann i Nore og Uvdal. Etter direkte oppfordring fra Hans Nielsen Hauge slo han seg i 1802 ned som kjøpmann og trelasthandler i Drammen hvor han tok borgerskap i 1803 og hvor hans hjem ble et haugiansk sentrum i byen. Førte sin forretning gjennom det økonomiske sammenbrudd i Drammen i årene før 1820. Overlot i 1828 forretningsvirksomheten til sønnen Niels. Selv slo han seg ned på sin gård Valle i Lier, hvor han tilbragte sine siste 20 år. Utga 1828-29 to skrifter om Hans Nielsen Hauge.

Cookies | Personvern

bn