Bacher A/S, E.

Manufaktur- og skotøyforretning, etablert 1934 i Tordenskiolds gate 38, flyttet kort etter 1940 til Tollbodgaten 52, nedlagt på 1950-tallet. Disponent var Astrid Ullebø, senere E. Bacher.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet