«Bachestriden»

Feide som i årene 1825-35 raste mellom haugianerne i Drammen og ellers i landet på bakgrunn av at Tollef Bache (s.d.) i 1825 skilte seg fra sin hustru og inngikk nytt ekteskap med sin husbestyrerinne, enken Anne Vister. Striden gikk på om hvorvidt Baches handlemåte var forenlig med en kristen livsførsel, og satte sinnene i bevegelse i størstedelen av det sydlige Norge, hvor flertallet fordømte Baches skilsmisse og nye ekteskap.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet