Backer, Hans (6.3.1858 – 9.10.1940)

Prost, redaktør og forfatter, f. i Drammen, s. av distriktslege Andreas C. B. Vernepliktig offiser 1879, premierløytnant 1885, sogneprest til Mo i Telemark 1887-1900, Flekkefjord 1900-11, Nøtterøy 1911-29, prost fra 1891. Redaktør av Norsk Børnetidende 1885-1900, utga «Spiritismen og vor Kristentro» m.m., skrev meget i dagspressen og kirkelige blader.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet