Backer & Malmsteins Eftf.

Kull- og koksforretning i Havnegaten 63, etablert 1910. Innehaver: Ludv. Liverud. Nedlagt i annen halvdel av 1930-årene.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet