Backer & Malmsteins Eftf.

Kull- og koksforretning i Havnegaten 63, etablert 1910. Innehaver: Ludv. Liverud. Nedlagt i annen halvdel av 1930-årene.

Cookies | Personvern

bn