Backer, Marius Cathrinus (25.6.1866 – 19.2.1960)

Høyesterettsdommer, f. i Drammen, s. av trelasthandler Lars Z. B. Sakfører i Larvik 1893, i Oslo 1898, byrettsdommer i Oslo 1898, høyesterettsdommer 1911-1936. Formann i Trustkontrollens ankenevnd, formann i Den norske dommerforening 1926-32, ridder av St. Olavs Orden 1929.

Cookies | Personvern

bn