Baggaten (Strømsø)

Eldre navn på Tordenskiolds gate (s.d.), også kalt «Øverste Baggade» og «Nedre Baggade». I eldre tid også brukt som navn på den senere Schultz gate («Mellemste Baggade»).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet