Baggaten (Strømsø)

Eldre navn på Tordenskiolds gate (s.d.), også kalt «Øverste Baggade» og «Nedre Baggade». I eldre tid også brukt som navn på den senere Schultz gate («Mellemste Baggade»).

Cookies | Personvern

bn