Bakke (gnr. 42)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Lerpeveien 196 og 222), tidl. skreveta Bakka (1398), Backe (1604), Bache med Dall (1668), Bache med Dahl Ødeplads og Søndre Lindum Ødeplads (1723). Har sitt navn etter den bakkekam gården ligger på, som i syd avslutter Østbygdas dyrkede høyderygg. Hovedbruket var fra 1600-tallet stort sett bondegods, mens de to ødeplasser Dal og Søndre Lindum fra gammelt av tilhørte kirken i Lier. I 1879 ble eierne av Bakke ved Høyesteretts enstemmige kjennelse tilkjent eiendomsretten til hele gården, idet de deler som i sin tid hadde tilhørt kirken ble ansett for å være tapt ved hevd. Da Bakke ble delt i 1734 var det et betydelig bruk. Det er i dag 26 bruksnumre på Bakke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet