Bakken, Hallvard Sand (26.10.1900 – 27.11.1979)

Bibliotekar og fagbokforfatter, f. i Drammen, s. av fiskehandler Emanuel B. Vernepliktig offiser 1921, kaptein 1935, magister i almen litteraturhistorie 1936. Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo 1935-46, sjefsbibliotekar ved Bergens Museum 1946, overbibliotekar ved Universitetet i Bergen 1948-71. Utg. litteraturhistoriske avhandlinger, særlig om P. Chr. Asbjørnsen og fra det nasjonale gjennombrudds tid. Medutgiver av «I tysk fangenskap» (1950), medredaktør av Libri International library review i København, medutg. av «Bergens Gullsmedkunst fra laugstiden» (1957), utg. festskr. «Vestlandske Kunstindustrimuseum 1887-1962» (1962), medred./forf. av boken «Hvor Drammenselven iler» (1973), «Hjemstavnsfølelse» (1976). Statens repr. i styret for Vestlandske Kunstindustrimuseum 1946-72, gen.sekr. i Selskapet til Videnskapens fremme 1948-53, medl. av Norges teknisk-naturvitenskaplige forskningsråds litteraturkomité 1947, flere andre off. og private verv

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet