Baklia

1) Tidl. småbruk på Konnerud utskilt av Gomperud, som ved auksjonen i 1777 ble solgt til Kristian Nilsen. Navnet betyr «den bakre lia», dvs. den som vendte mot nord, fra solen. Bruket hadde navn etter skogen under Konnerudkollen mot Stormoen gård. Gjennom Baklia gikk en gammel sti opp til gruvene. Bruket ble i 1832 solgt til skredder Ole Teten, som ga husly til mestertyven Ole Høiland det meste av tiden fra han rømte fra Akershus i 1839 til han igjen ble pågrepet i 1842. I stuen på Baklia sto et stort hjørneskap med løs bunn, herfra var det hull i gulvet med nedgang til kjelleren, hvor Ole Høiland gjemte seg. Ole Tetens sønn, Nils, anga Ole Høiland, som ble pågrepet på Brenna i skogen nedenfor Baklia. Ole Teten ble dømt til tre års fengsel for «maskepi» med Ole Høiland, sønnen Nils fikk et halvt år. Baklia var deretter ubebodd til Johan Gibser i 1844 kjøpte eiendommen, han rev på 1860-tallet ned husene, men hadde ikke råd til å sette opp nye. Dette likte ikke panthaverne, som sørget for at han ble satt i fengsel på vann og brød. I eldre tid gikk snarveien til Konnerud over Baklia, og veien var rundt 1900 meget benyttet av alle som gikk til fots. 2) Boligvei på Lønnerud, går i retning mot det nedlagte bruk Baklia, som veien i 1969 fikk sitt navn etter. 3) Prosjektert fylkesvei mot Mjøndalen, som i 1977 ble påbegynt som ny hovedvei fra Drammen til Konnerud nord. Veien ble prosjektert fra Konnerudveien like nord for Lønnerud, vestover mot Konnerudkollen i stigning med kryss til Grubegaten, deretter i fall sydover til Stubberudveien ved Eskerud. Planene om den nye vei ble utarbeidet på slutten av 1950-tallet, og navnet Baklia ble stadfestet av bystyret i 1978. I 1979 ble en 600 m lang parsell av veien fra Konnerudgaten og innover mot boligfeltet på Tolerud åpnet, med en bredde på 9-12 m og av forholdsvis høy standard. Denne veistumpen ble i 1980 gitt navnet Hagbart Kyllands vei. Veiens fortsettelse til Grubegaten er ikke blitt realisert.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet