Bakstad, Ole Eriksen (1839 – 1911)

Gjørtler, f. i Gudbrandsdalen, utd. i Tyskland og Paris. Tok i 1874 borgerskap i Drammen hvor han bl.a. utførte gasslysekronene og alterstakene i Bragernes kirke. Kronene var ferdige i 1878, mens alterstakene ble oppsatt i 1903. Drev i senere år sin virksomhet i Håndverkerforeningens gård.

Cookies | Personvern

bn