Bang, Cæsar Boeck (8.2.1870 – 18.9.1951)

Industrileder, f. i Drammen, s. av o.r.sakf. Thomas B. Etter studieopphold i utlandet 1890-94 disponent ved Hillringsbergs aktiebolag i Sverige 1895-1901 og A/S Hafslund Sulfitfabrik 1902-05. Grunnla i 1905 A/S Greaker Cellulosefabrik, som han senere ledet. President i Norges Industriforbund 1924-27, medlem av Patentstyret fra 1927, medlem av handels- og sjøretten, generalkonsul for Østerrike 1928-38, en lang rekke andre verv.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet