Bang, Thomas Cathinco (25.1.1827 – 13.4.1902)

Stortingspresident, statsråd, amtmann og borgermester, f. i Drammen, s. av skipsreder Thomas A. Cand. jur. 1849, samme år sekretær i en kongelig kommisjon som skulle granske misligheter som skulle ha vært begått med gruvesølvet på Kongsberg. Ekspedisjonssjef i Indredepartementet 1867-72, Drammens første borgermester 1872-82 og 1884-89, borgermester i Kristiania 1889-90, amtmand i Buskerud 1882-84 og 1890-1902. Stortingsmann 1877-94, stortingspresident 1890-91. Statsråd og sjef for Indredepartementet i «Aprilministeriet» 1884. Kommandør av St. Olavs orden 1891. «Hans indlæg i Stortingsdebatterne utmerket sig ved klarhet og streng saklighet».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet