Barlag, Isak Philip Hartvig Rée (7.12.1840 – 28.9.1913)

Landskapsmaler, s. av lærer Joh. Herm. 8., f. i Kristiania. Utd. ved Den Kgl. Tegneskole i Kristiania og J. F. Eckersbergs malerskole 1858-63, statsstipendiat i Munchen 1863-64. Fortsatte Eckersbergs linje med omhyggelig utførte høyfjellsbilder, vinter- og fjordbilder. Fra 1879 overlærer ved Kunst- og Håndverksskolen i Kristiania. Representert i Nasjonalgalleriet. Kjøpte i 1883 bruket Tolerud på Konnerud som han eide til sin død, det ble deretter overtatt av hans enke og datter.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet