Barman, Ole Gustav (7.8.1853 – 25.7.1938)

Sjømannsprest og prost, f. i Drammen, s. av sogneprest Ole Olsen B. Sjømannsprest i Quebec 1888, i London 1894, sogneprest til Skjervøy 1904, Ålesund 1909, Skjeberg 1916-28, Prost 1906-16. Stortingsmann 1916-18, medlem av komitéen for ny sjømannslov 1908-09. Etter oppdrag undersøkte han rømningsforholdene i europeiske havnebyer, skrev artikler og avhandlinger om sjømannsforhold og sosiale emner. Ridder av St. Olavs orden 1904 «for opofrende Virksomhed for norske Sjømænd».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet