Bech, Adolf (14.3.1886 – 18.8.1968)

Jernbanemann, f. i Drammen, s. av stasjonsmester Jacob Olsen. Ans. i NSB fra 1905, kontorsjef i Hovedstyret for Statsbanene, trafikkavd., 1942-56. Delegert ved de årlige europeiske jernbanerutekonferansene 1923-56, medlem av tilsynsrådet for Rutebok for Norge fra 1947. Kongens fortj.med. i gull, ridder av Dannebrogsordenen og flere andre ordener.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet