Beckstrøm, Carl («Onkel Beck») (1888 – 1980)

Særpreget Drammenspersonlighet, evangelist i Filadelfia-menigheten, arbeidet som pleiehjemsbestyrer, gartner, håndarbeidslærer, bokbinder, redaktør, speidertroppsjef, porselensmaler, hornblåser, foredragsholder og dirigent. Startet i 1923 den første speidertropp i Frelsesarmeen Norge og ble dens første troppsleder. Fra 1930 til 1955 bestyrte han sitt private hjem for pleiepasienter, Fagerli pensjonat i Borgestad. Stiftet i 1961 antitobakksklubben Varden som fikk 4.000 medlemmer i 20 land. Kongens fortjenstmedalje i gull 1979.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet