Bedehusgangen

var en liten gate som stakk inn nordover fra Hauges gate ved St. Olavs gate til Rådhusgaten. Gaten ble gjenbygget i 1997 av kjøpesentret Torget Vest. Hadde sitt navn etter det første bedehus på Bragernes som ble bygget der i 1858. Navnet ble stadfestet i 1898 da gaten ble beskrevet som «strækningen fra Engene til Skalstads hus».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet