Bedehusgangen

var en liten gate som stakk inn nordover fra Hauges gate ved St. Olavs gate til Rådhusgaten. Gaten ble gjenbygget i 1997 av kjøpesentret Torget Vest. Hadde sitt navn etter det første bedehus på Bragernes som ble bygget der i 1858. Navnet ble stadfestet i 1898 da gaten ble beskrevet som «strækningen fra Engene til Skalstads hus».

Cookies | Personvern

bn