Beinadalen

Folkelig betegnelse på Drammensdalen i første halvdel av 1800-tallet, etter Drammenselvens forløper, Begna. «Og Beinadalen i sit Flor Hilser hvide Seil fra Fjord», heter det således i drammensdikteren Otto Borgens bok «Markblomster».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet