Bekkedal

Husmannsplass under Bakke, senere tilgrodd skogparsell (Bakkeskogen), utskilt som eget bruk 1865. Parsellen fulgte senere eierne av Lerpe.

Cookies | Personvern

bn