Bekkedal

Husmannsplass under Bakke, senere tilgrodd skogparsell (Bakkeskogen), utskilt som eget bruk 1865. Parsellen fulgte senere eierne av Lerpe.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet