Bekkegaten

Tverrgate på Danvik, løper fra 1. Strøm terrasse til den møter Danvikbakken i 2. Strøm terrasse.

Cookies | Personvern

bn