Berg, Rolf Arnfred (2.2.1896 – 18.10.1984)

Grosserer, f. i Drammen, s. av fargehandler Peter Andreas B. (1862-1933). Grosserer i Drammen fra 1937. Formann i Drammen Handelsstands forening, medlem av Drammen bystyre og formannskap, styremedlem i en rekke næringsvirksomheter.

Cookies | Personvern

bn