Berg, Sigrid

Kolonialforretning i Rådhusgaten 28, etablert 1911, innehaver Sigrid Berg Larsen. Forretningen ble i 1948 overtatt av Ingrid Borge (s.d.)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet