Berg, Tollef Kristian (2.12.1918 – 2.5.1990)

Fjernsynssjef, f. i Drammen, s. av sagmester Karl B. Programsekretær for BBC’s norske avd. i London 1944-46, for NRK’s kortbølgeavd. 1947, i Dagsnytt- og reportasjeavd. 1953, sjef for Fjernsynets nyhets- og aktualitetsavd. 1959-78, fra 1979 programredaktør med særoppdrag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet