Bergh, Frederik Wilhelm (3.7.1820 – )

Overrettssakfører og dikter, f. i Fredrikstad, s. av overtollbetjent Gerhard B., ble nyttår 1844/45 Drammens Tidendes første fast ansatte redaktør. Avskjediget i november 1850, fra 1851 til 1856 redaktør for den nyopprettede, konkurrerende avis Drammens Blad. Ansatte i 1854 den 22 år gamle Bjørnstjerne Bjørnson som hovedstadskorrespondent. En av innbyderne til og medlem av den første direksjon i Den tekniske forening, stiftet 1847. Fra 1857 overrettssakfører i Drammen, mangeårig medlem av bystyre og formannskap. Mest kjent er B. for sin opptreden under et valgmøte den 24. april 1882 da han steg opp på en stol og foreslo at forsamlingen skulle utbringe «et hurra for Drammen og den stemning der går gjennem vår by», en stemning som senere ble gitt navnet «Ånden i Drammen» (s.d.)

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet