Bergh, Poul Ernst Garmann (1788 – 1868)

Kjøpmann, f. på Vardals prestegård som s. av sognepresten til Ringsaker. Kom som ung i handelslære i Drammen hvor han slo seg opp som kjøpmann og trelasthandler og ble gift med Caspar von Cappelens datter Caroline. Medstifter av Drammens Sparebank 1823, medlem av trelasthandlerdireksjonen, sjef for Drammens kongelige borgergarde 1826-37. I 1826 tok et elvebrudd med seg en hestemølle på hans eiendom rett nedenfor Konggaten. Bøtlagt i Hettingsaken (s.d.). Kjøpte i 1833 gården Sande i Borre hvor han bodde til han i 1856 flyttet til Christiania.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet