Bergkirurger

Jarlsbergverket hadde egen stilling for kirurg. Den første het With, han ble tilstått 4 skilling månedlig av hver arbeider og pliktet for denne sum å bistå dem i sykdomstilfeller, samt å fremskaffe nødvendige medikamenter (med unntak for veneriske sykdommer og visse andre skader, som måtte betales særskilt). With døde i 1739 og ble etterfulgt av bergkirurg Thura som fikk en fast månedslønn på 8, senere 9 riksdaler. Etter Thura fulgte i 1747 Hartwig Friderich Pop (s.d.) som hadde en månedslønn på 12, senere 16 og endelig 20 riksdaler, deretter igjen nedsatt til 12 riksdaler. Pop bodde på Poppegården (Gramsborg) i 65 år og var Chirurgus ved verket til det ble nedlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet