Bergskaug Brug

Den første dampsag og høvleri på Åssiden. Bygget i 1867 nedenfor Berskaug-gårdene av interessentskapet kjøpmann Carl Schifter, trelasthandler Edvard Tandberg og garver Hans Jacob Holter. I 1870 gikk kjøpmann Bernh. Holst inn istedetfor Tandberg, og sagen ble fra nå av i en årrekke bestyrt av Schifter, deretter en tid av Karl Holter. Sagen hadde to rammer med tilbehør og drev lenge med jernbaneskur (sviller). Den ble i 1903 overtatt av forstkandidat Otto Lund under navnet A/S Bergskaug Brug og var i drift til 1922. Sagen brant ned i oktober 1925 og ble ikke gjenoppført.

Cookies | Personvern

bn