Bergskriveren

ved Jarlsbergverket var høyest i rang etter direktøren. Hans plikt var å føre verkets hovedregnskap, holde regnskap over materialer og transport, føre protokoller, og eksaminere og dømme i tvister idet verket hadde sin egen jurisdiksjon. I verkets første tid foresto Tobias Holm de fleste av disse forretninger, riktignok ikke med titel som bergskriver, men som byskriver. Hans gasje var 160 riksdaler. Den første egentlige bergskriver var Jørgen Matthiasen som hadde 208 riksdaler i årlig gasje, under det siste participantskap forhøyet til 232 riksdaler. Matthiasen døde i 1755 og hans etterfølger Joachim Christian Becker i 1760. Deretter ble ingen ny bergskriver utnevnt, men oppgavene ble ivaretatt av verkets direktør, kammerråd Joachim Hagerup.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet