Berskaug, Nils Paulsen (1817 – 1894)

Lærer, gårdbruker, forkynner og forfatter, kjøpte i 1860 Block-Berskaug på Åssiden. Gikk i 1858 ut av statskirken og dannet Den Christelige Frimenighed i Eiker. Utga bl.a. «Det indre Kald» (1855), «Et Blik paa Kirken» (1858), «Menighedens Trosbekjendelse» (1861), romanen «I doktorens hus» (1881), «Momenter til en beskrivelse over Eker» (1887), «100 Præstehistorier» (1894).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet