Berte-Mariastua

Boplass i Mælenområdet mellom Hagen og Hans Gundesøs eiendom. Stua hørte til hovedbruket og navnet sikter trolig til en av dens beboere.

Cookies | Personvern

bn