Berte-Mariastua

Boplass i Mælenområdet mellom Hagen og Hans Gundesøs eiendom. Stua hørte til hovedbruket og navnet sikter trolig til en av dens beboere.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet