Bidenkap, Johan Lauritz (6.11.1828 – 20.10.1892)

Lege, f. i Drammen, s. av undertollbetjent Johan Jacob B. Lærer i hudsykdommer fra 1866, fra 1876 som overlege ved Rikshospitalets hudavdeling, samtidig som han var stadsfysikus i Kristiania 1867-92. Arbeidet meget aktivt for bekjempelsen av smittsomme sykdommer og forfattet vitenskaplige avhandlinger med «en klarsynt og uforfærdet virkelyst, som ofte bragte ham utak og vondord, men som sikkert har hat en mægtig betydning for byens trivsel.» Medredaktør av bl.a. «Norsk Magazin for Læger», medlem av «Gesellschaft der Arzte» i Wien og Praha. Visedikter og studentskuespiller, hans komedie «Provinsredaktørerne» ble oppført i Det Norske Studentersamfund første gang 1850, B. var samfunnets formann 1877. Beskrives som en ypperlig taler, «til høvding var han formet fra naturens hånd». Aktiv Venstrepolitiker, formann i Kristiania arbeidersamfund 1871-75. Ridder av St. Olavs Orden 1887 «for Fortjeneste af Sanitetsvæsenet».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet