Bilitt

ble i 1977 satt som navn på veien som fører fra Grubegaten til eiendommen Fjellheim. Navnsettingen berodde imidlertid på en misforståelse, idet Bilitt var navnet på en eiendom på et helt annet sted, Kjølstad, og ble i 1979 derfor forandret til Sophie Amalies vei (s.d.).

Cookies | Personvern

bn