Bilruten Drammen – Hyggen

Etablert 1916 av Oscar Wilthil, som opprinnelig kjørte strekningen Drammen – Gullaug, en arbeidsrute for de ca. 500 arbeiderne som arbeidet ved de to store bedriftene på Gullaug. Den første tiden arbeidet ruten tungt, og da Wilthil ble syk opptok han i 1934 opptok Kristoffer Karlsen (1902-1988) som kompanjong. Karlsen satte inn nytt materiell i bilruten, Wilthil døde i 1935 og hans enke Dora drev bilruten sammen med Karlsen til 1. januar 1947, med Karlsens bror, Karl Karlsen, som daglig leder, deretter ble bedriften overtatt av brødrene Karlsen. Ruten ble i 1936 forlenget til Hyggen og Grimsrud, hvor det i bilrutens kjølvann ble stor hyttebebyggelse. Ruten ble opprettholdt under hele krigen. I 1934 dekket en bil med 24 sitteplasser hele behovet, på slutten av 1940-tallet var kapasiteten øket til 4 biler med ialt 140 sitteplasser. Bilruten tok også med gods samt post og aviser. Karl Karlsen døde i 1951 og en tredje bror, Hjalmar K., overtok som daglig leder. Ruten, som hadde sitt hovedkontor i Tomtegaten 33, ble 1.12.1971 solgt til SH Busslinjer A/S.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet