Bjærringdalen (Bjærringbakken)

Husmannsplass på ca. 3 dekar i Bragernesåsen, vest for Dalejordet, lå mellom Høiden og Furukollen på Sommerfryd, i bakkehellet mot Sommerfrydbekken. Tidligere kalt Stampekollen etter stampemøllen i Kloptjernbekken. En av de eldste plasser i åsen, fra 1824 bygslet av Jens Bjærring og etter ham av sønnen, Gabriel Jensen B. I 1850 ble det utstedt bygselseddel på 10 år til Christian Berntsen. Senere ble plassen brukt av vekteren Hans Nilsen, Olaus Slagter og to andre, uten at det kan sees at noen av disse hadde hjemmel til grunnen. De siste som bodde på plassen var Ole Olsen og hans hustru Sørine, som måtte flytte da kommunen krevde plassen ryddiggjort og rev bebyggelsen i 1894. Årtier senere kunne hustomten fortsatt sees i nærheten av den gamle Kloptjernvei, omgitt av stikkelsbærbusker.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet