Bjelkeveien

Boligvei på Åssiden mellom Buskerudveien ved Store Landfall nedre og Vårveien. Tidligere het veien Øvre Landfallvei. I 1953 ble den foreslått gitt navnet Augustinusveien, men med 30 mot 30 stemmer i bystyret – ordførerens dobbeltstemme gjorde utslaget – fikk den istedet navnet Blåveisveien. Året etter omgjorde bystyret sitt vedtak og ga den navnet Bjelkeveien etter bjelkehugsten på Åssiden. Veien, som var i privat eie, ble i 1993 regulert til offentlig vei og ekspropriert av kommunen.

Cookies | Personvern

bn