Bjelkeveien

Boligvei på Åssiden mellom Buskerudveien ved Store Landfall nedre og Vårveien. Tidligere het veien Øvre Landfallvei. I 1953 ble den foreslått gitt navnet Augustinusveien, men med 30 mot 30 stemmer i bystyret – ordførerens dobbeltstemme gjorde utslaget – fikk den istedet navnet Blåveisveien. Året etter omgjorde bystyret sitt vedtak og ga den navnet Bjelkeveien etter bjelkehugsten på Åssiden. Veien, som var i privat eie, ble i 1993 regulert til offentlig vei og ekspropriert av kommunen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet