Bjerck, Albert Marinus Møller (1844 – 1910)

Stortingsbibliotekar, f. i Drammen. Stortingsstenograf fra 1872, amanuensis ved Stortingetsbibliotek fra 1876, lærer i stenografi. Utga katalog over Stortingets bibliotek og forfattet statistiske tabeller. Ridder av St. Olavs Orden 1905.

Cookies | Personvern

bn