Bjerck, Albert Marinus Møller (1844 – 1910)

Stortingsbibliotekar, f. i Drammen. Stortingsstenograf fra 1872, amanuensis ved Stortingetsbibliotek fra 1876, lærer i stenografi. Utga katalog over Stortingets bibliotek og forfattet statistiske tabeller. Ridder av St. Olavs Orden 1905.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet