Bjerknes, Thomas (16.1.1839 – 10.1.1929)

Gårdbruker og politiker, s. av Isak B. Som sin far meget nevenyttig og mestret flere håndverk, bl.a. som smed. En foregangsmann på jordbrukets område og interessert i alt nytt. Skrev en rekke artikler i aviser og tidsskrifter om jordbruksforhold og nyvinninger. Medlem av Skoger herredsstyre og formannskap, fattigstyre og skolestyre, var overformynder, kirkeverge, medlem av Skoger Sparebanks direksjon og senere forstanderskapets ordfører, forlikskommissær, formann i Skoger landboforening, medlem av Vestfold landhusholdningsselskab m.m. Meget benyttet skjønns- og takstmann, ble i 1927 tildelt Borgerdådsmedaljen i sølv. Ble under stor deltagelse begravet på sin 90 års fødselsdag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet