Bjørhuus, Knut (1865 – 1950)

Lærer og lokalpolitiker, født på Åssiden hvortil hans foreldre hadde flyttet i 1847. Levde hele sitt liv på Åssiden. Hadde mange tillitsverv, bl.a. som formann i fattigstyret. Medlem av herredsstyret og formann i Åssiden vannverk som han var med på å opprette. Lærer på Åssiden helt fra den gamle Bruksskolens tid fra ca. 1888 frem til 1935. Høyt aktet på grunn av sitt rettsinn og sin dyktighet ble han valgt til den første forlikskommissær i Lier.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet