Bjørnebråten

Boplass nederst i Dunkedalen, ca. 100 m vest for Dunkedalstunnelen, oppr. husmannsplass under Øvre Skjeldrum. Julius Andersen og hans hustru bygget hus på plassen. Skjeldrumsagen og Sagsletta lå i et lite fossestryk litt lenger opp i Skjeldrumbekken som renner nedenfor plassen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet