Bjørnebråten

Boplass nederst i Dunkedalen, ca. 100 m vest for Dunkedalstunnelen, oppr. husmannsplass under Øvre Skjeldrum. Julius Andersen og hans hustru bygget hus på plassen. Skjeldrumsagen og Sagsletta lå i et lite fossestryk litt lenger opp i Skjeldrumbekken som renner nedenfor plassen.

Cookies | Personvern

bn