Bjørnerud

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 2 av Holt, oppr. husmannsplass. Husmannen Søren Mikkelsen døde på plassen i 1869, 85 år gammel. Den ble i 1780 skilt ut som eget bruk og solgt til hans sønn, Kristoffer Sørenssøn.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet