Bjørnerud

Bruk i Skoger hovedsogn, bnr. 2 av Holt, oppr. husmannsplass. Husmannen Søren Mikkelsen døde på plassen i 1869, 85 år gammel. Den ble i 1780 skilt ut som eget bruk og solgt til hans sønn, Kristoffer Sørenssøn.

Cookies | Personvern

bn