Bjørneruds Bødkerverksted

Grunnlagt 1914 i Markusveien 29 (Fjellsbyen) av svensken Jan Bjørnerud, som tidligere hadde vært på hvalfangst som bøkker. Verkstedet, som hadde 3-5 mann i arbeide, laget tønner til oppbevaring av smør, salt, fisk, tran, øl m.v. og satte i årenes løp opp mange store trekar av eik og furu til forskjellige bedrifter, samt produserte vinankere, små vinfat, dekkspøser, vaskebaljer, samt utførte alt i bøkkerarbeid av eiketre. Verkstedet holdt seg hovedsaklig til solid eikearbeide og opparbeidet seg derved et godt renommé. Det flyttet senere til Engene 92 (senere 85 og 91), Austadgaten. 18, igjen Engene 92 og deretter Elsters gate 22. Det ble på 1950-tallet overtatt av Knut Bjørnerud og nedlagt på 1980-tallet.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet